giovedì 30 settembre 2010

Robot Damashii (Side MS) V Gundam & V2 @ Tamashii Nation 2010

Robot Damashii (Side MS) V2 Gundam
Scheduled for release in 2011


Robot Damashii (Side MS) V Gundam & V2 @ Tamashii Nation 2010 Event
click to enlarge view.

Robot Damashii (Side MS) V Gundam
Scheduled for release in 2011


明日開幕の魂NationにRobot魂のVガンダム&V2ガンダムが登場